Breaking News

Florante at Laura Tauhan at mga Katangian ng Bawat Isa

Ang Florante at Laura ay isang klasikong epikong Tagalog na pinagkukuhanan ng aral at inspirasyon. Sa kwentong ito, maraming tauhan ang nagsisilbing gabay sa mga pangyayari at nagbibigay-buhay sa kwento. Narito ang mga tauhan at mga katangian ng bawat isa sa kanila:

 1. Florante – Si Florante ay pangunahing tauhan sa Florante at Laura. Siya ay isang prinsipe na nagmamahal kay Laura at naghahangad ng kalayaan ng kanyang bayan, Albanya. Siya ay may tapang at katapatan sa kanyang ugali at naniniwala sa kabutihan ng tao.
 2. Laura – Si Laura ay pangalawang tauhan sa Florante at Laura at nagmamahal kay Florante. Siya ay may kabaitan at mapagmahal sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang ama, si Duke Briseo.
 3. Duke Briseo – Si Duke Briseo ay ama ni Laura at isang duke sa Albanya. Siya ay may kabutihang-loob at mapagmahal sa kanyang anak at sa kanyang mga tauhan
 4.  Aladin – Si Aladin ay isang prinsipe at kaibigan ni Florante. Siya ay may tapang at katalinuhan sa kanyang ugali at nagtutulungan sa mga prinsipe sa paghahanap ng kalayaan para sa Albanya.
  1. Adolfo – Si Adolfo ay isang prinsipe at kaaway ni Florante. Siya ay may panlalait at kahalayan sa kanyang ugali at naghahangad ng kapangyarihan sa Albanya.
  2. Princess Floresca – Si Princess Floresca ay isang prinsesa at nagmamahal kay Florante. Siya ay may kabutihang-loob at mapagmahal sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang ama, si King Linceo.
  3. King Linceo – Si King Linceo ay ama ni Princess Floresca at hari ng Constancia. Siya ay may kabutihang-loob at mapagmahal sa kanyang anak at sa kanyang mga tauhan.
  4. Princess Antoinette – Si Princess Antoinette ay isang prinsesa at nagmamahal kay Adolfo. Siya ay may kahalayan at panlalait sa kanyang ugali at nagtutulungan sa kanyang kaaway na si Florante.
  5. Princess Pauline – Si Princess Pauline ay isang prinsesa at nagmamahal kay Aladin. Siya ay may kabaitan at mapagmahal sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang ama, si King Basco.
  6. King Basco – Si King Basco ay ama ni Princess Pauline at hari ng Helori. Siya ay may kabutihang-loob at mapagmahal sa kanyang anak at sa kanyang mga tauhan.

  Ang mga tauhan sa Florante at Laura ay nagpapakita ng iba’t ibang katangian at ugali, at nagbibigay ng aral at inspirasyon sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng kanilang mga galaw at desisyon, nagpapakita sila ng mga prinsipyo at halaga na dapat tularan ng bawat isa.

About admin

Check Also

Top 10 Sorry Quotes Tagalog

“Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang paraan upang mapatawad ng iba, kundi pati …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *