Breaking News

Kung Bakit may Tagsibol at Taglagas

I. Ano ang Tagsibol at Taglagas?

  • Ang Tagsibol ay isang panahon ng pagbabago ng panahon kung saan may pagbabago sa temperatura at sa dami ng araw at gabi. Sa tagsibol, nagkakaroon ng panahon ng tag-init at tag-ulan.
  • Ang Taglagas ay isang panahon ng panahon kung saan mayroong mababang temperatura at mas maikling araw. Sa taglagas, nagkakaroon ng panahon ng taglamig.

II. Ano ang Mga Dahilan ng Tagsibol at Taglagas?

  • Ang dahilan ng Tagsibol at Taglagas ay dahil sa orbit ng Daigdig sa paligid ng araw. Sa panahon ng Tagsibol, ang Daigdig ay nasa malapit sa araw at nakatutok ang ilalim ng Daigdig sa araw, kaya nagkakaroon ng tag-init. Sa panahon ng Taglagas, ang Daigdig ay nasa malayo sa araw at nakatutok ang ibabaw ng Daigdig sa araw, kaya nagkakaroon ng taglamig.

III. Ano ang Mga Epekto ng Tagsibol at Taglagas sa Kalikasan at sa Mga Tao?

  • Ang Tagsibol ay nagdudulot ng pagbabago sa panahon ng tag-init at tag-ulan, at nagdudulot ito ng

About admin

Check Also

Top 7 Family Quotes Tagalog

Ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng mga tao na konektado sa pamamagitan ng sanggol …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *