Breaking News

Top 10 Sorry Quotes Tagalog

  1. “Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang paraan upang mapatawad ng iba, kundi pati na rin upang mapatawad ng sarili at magpatuloy sa buhay.” – Unknown
  2. “Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang pakikipag-ugnayan sa ibang tao, kundi pati na rin upang makapagpatuloy sa iyong sariling paglalakbay sa buhay.” – Unknown
  3. “Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang paraan upang mapatawad ng iba, kundi pati na rin upang mapatunayan na ikaw ay may integridad at may respeto sa iba.” – Unknown
  4. “Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang paraan upang mapatawad ng iba, kundi pati na rin upang matutunan mula sa iyong mga pagkakamali at magpatuloy sa paglago bilang isang tao.” – Unknown
  5. “Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang paraan upang mapatawad ng iba, kundi pati na rin upang magpakumbaba at tanggapin na ikaw ay may kakulangan at hindi perfect.” – Unknown
  6. “Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang paraan upang mapatawad ng iba, kundi pati na rin upang matutunan na hindi lahat ng bagay ay dapat iwasan sa buhay.” – Unknown
  7. “Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang paraan upang mapatawad ng iba, kundi pati na rin upang matutunan na hindi lahat ng bagay ay dapat saktan sa buhay.” – Unknown
  8. “Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang paraan upang mapatawad ng iba, kundi pati na rin upang matutunan na hindi lahat ng bagay ay dapat gawin para sa sarili.” – Unknown
  9. “Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang paraan upang mapatawad ng iba, kundi pati na rin upang matutunan na hindi lahat ng bagay ay dapat takasan sa buhay.” – Unknown
  10. “Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang isang paraan upang mapatawad ng iba, kundi pati na rin upang matutunan na hindi lahat ng bagay ay dapat itago sa buhay.” – Unknown

Ang mga quote tungkol sa paghingi ng tawad ay nagpapakita ng halaga ng pagpapakumbaba at pagtanggap ng sariling mga pagkakamali. Sila ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagpapatawad .

About admin

Check Also

Top 7 Family Quotes Tagalog

Ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng mga tao na konektado sa pamamagitan ng sanggol …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *